Kezdőlap
Hirek
Ügyfélszolgálat
Városüzemeltetés
Hulladékgazdálkodás
  Szállítás
  Konténer
  HulladékZsák
  Lerakó
  Szelektív
  Gépbérlet
  Iratmegsemmisítés
  Állati hulladék
  Házi kedvenc kegyeleti hamvasztás
  Veszélyes hulladék
  Kármentesítés
Gyakori kérdések
Közzététel
Honlaptérkép


Hulladékszállítás

Társaságunk Nógrád megye keleti részén 52 településén végzi a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást, mind a lakossági, mind közületi partnerei számára.

 Ellátási terület

Lakossági hulladékszállítás:

Minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az önkormányzati rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.

Ingatlanhasználó:  az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll;
Ingatlanhasználónak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház köteles az érintett tulajdonközösségtől származó hulladék edényzetben történő gyűjtésére és elszállítására vonatkozóan a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.


A családi házas övezetekbe tartozó ingatlanhasználókkal társaságunknak a hatályos jogszabályok alapján nem szükséges írásbeli szerződést kötnie, a szerződés a rendelkezésre állás biztosításával létrejön.

Cégünk a járatnapokon csak az érvényesítő cimkével ellátott, szabványos gyűjtőedényzetet üríti fel, alap esetben 1 db 120 literes edényt. Lehetőség van többlet edényzet igénylésére is, ez esetben a fizetendő díj az edényzetszámnak megfelelően alakul.
Amennyiben többlet hulladék nem rendszeresen keletkezik, lehetőség van a VGÜ Nonprofit Kft. emblémájával ellátott gyűjtőzsák vásárlására, melynek ára tartalmazza a hulladék begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díját.

Az igénybe vehető gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlya:
 
120 literes gyűjtőedény 36 kg
240 literes gyűjtőedény 72 kg
770 literes gyűjtőedény 225 kg
1100 literes gyűjtőedény 330 kg
2500 literes gyűjtőedény 2.500 kg
5000 literes gyűjtőedény 5.000 kg

Lomtalanítás

A lakosság minden évben igénybe veheti a VGÜ Nonprofit Kft. évenkénti, meghatározott időpontban történő lomtalanítási szolgáltatását. A lomtalanítás keretében megválhat a háztartásában keletkezett nagydarabos hulladékoktól.
A lomtalanítás időpontjáról szórólapok, plakátok és médiahirdetések útján tájékoztatjuk a lakosságot.

Közületi hulladékszállítás:

Jogszabály értelmében a gazdálkodó szervezeteknek hulladékkezelési szerződést kell kötniük valamennyi telephelyükre vonatkozóan. A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy a központi telephelyünkön kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerződését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb űrtartalmú edényzetre.
Igény esetén üzletkötőnk előzetes telefonos egyeztetés (06-32-440-366) után személyesen is felkeresi a vállalkozás aláírási jogosultsággal rendelkező képviselőjét.
57/2013.(XII.19) rendelet - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról link


VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu