Kezdőlap
Hirek
Ügyfélszolgálat
Városüzemeltetés
Hulladékgazdálkodás
  Szállítás
  Konténer
  HulladékZsák
  Lerakó
  Szelektív
  Gépbérlet
  Iratmegsemmisítés
  Állati hulladék
  Házi kedvenc kegyeleti hamvasztás
  Veszélyes hulladék
  Kármentesítés
Gyakori kérdések
Közzététel
Honlaptérkép


Hulladékgyűjtő zsák


Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a 57/2013. (XII.19.) Ör. sz. rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni.

Az emblémás zsákban az üdülőterületek ingatlanjaiban, illetve gyűjtőedényes területeken a többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez települési szilárd hulladék vagy zöldhulladék lehet. Az emblémás zsák használata - az üdülőingatlanok kivételével - nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyűjtőedény használata alól.

Az emblémás hulladékgyűjtő zsákban a települési szilárd hulladék helyezhető el.

Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat;

Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés, gépjármű tárolás céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), a lakásban folytatott gazdálkodó tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanítóhelyen.

Nem települési szilárd hulladék (ezért TILOS az emblémás zsákban elhelyezni) az
  • emberi ürüléket
  • épület rongálódásából, bontásából, vagy javításából származó építési törmeléket, 5 kg-ot meghaladó járműalkatrészt
  • tűz és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyagot
  • állati hulladékot
  • veszélyes hulladékot

Emblémás hulladékgyűjtő zsákot a VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kertész u. 2. telephelyén az ügyfélszolgálati irodán lehet megvásárolni.

Ára:
  • lakossági ügyfelek részére:     233 Ft (ÁFA-val)
  • közületi ügyfelek részére:    450 Ft (ÁFA-val)

VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu