Kezdőlap
Hirek
Ügyfélszolgálat
  Fizető parkoló
  Köztisztaság
  Rágcsálóírtás
  Ebrendeszet és Menhely
Hulladékgazdálkodás
Gyakori kérdések
Közzététel
HonlaptérképKöztisztaság - úttisztítás

Salgótarján Megyei Jogú Városban az Önkormányzat megbízása alapján, az 1996. február 29-én megkötött szerződés szerint, a vonatkozó munka- és egészségvédelmi, technológiai előírások stb. figyelembevételével Társaságunk, a VGÜ Nonprofit Kft. végzi a köztisztasági feladatokat az önkormányzati tulajdonú közterületeken: mintegy 217.000 m2 járda és 674.000 m2 burkolt felületen.

Feladatunk:
  • a közterületek technológia szerinti fenntartása, gondozása, kézi- gépi tisztítása, síkosságmentesítése,
  • keletkezett hulladék elszállítása, kezelése,
  • burkolt felületek melletti zöldterületek gondozása,
  • gyepmesteri feladatok ellátása (lásd. külön).

A köztisztasági feladatok természetesen időjárástól, évszaktól is függenek. Nyáron a városban a forróság és a szálló por egészségkárosító hatásának a kiküszöbölését a közterületek - utak, járdák - hűsítő, porlekötő locsolásával biztosítjuk. A zöldterületek gereblyézését, sárfelszedést tavasszal, a lombgyűjtést ősszel végzi társaságunk.

A feladatellátásba programok szervezésével a lakosságot is bevonjuk.
A tavaszi munkákat a teljes városra vonatkozó átfogó "Tisztasági és lomtalanítási akció lebonyolítási terve" szerint végezzük, mely együtt szervezi és ütemezi az egyes városrészek takarítási- lomtalanítási munkáit.
A tevékenységben a lakosság, civil szervezetek, intézmények is részt vesznek. Külön kiemelkedő az iskolák feladatvállalása az "Egy intézmény, egy közterület" program keretében, valamint a játszóterek megóvására, a megszüntetett illegális hulladéklerakók felügyeletére vonatkozó együttműködési megállapodások.


Téli feladatunk az utak, gyalogutak, járdák, lépcsők téli síkosságmenesítése kézi, valamint gépi erővel. Tevékenységünket a ?Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák Intézkedési terve? szerint végezzük. A terv szerint, személyi és gépállomány, téli anyagfelhasználás (só, salak, CaCl2) biztosításával, a diszpécseri szolgálat és készenléti szolgálat elrendelésével igyekszünk a városban a zavartalan és balesetmentes közlekedést biztosítani a téli időszakban is.


A buszmegállók, utak, burkolt felületek kézi takarítását, tavaszi sárfelszedését, télen a kézi síkosságmentesítését 8 fő kézi úttisztító, 30-40 fő közmunkás, a téli munkánál további 30 fő VGÜ dolgozó és mintegy 13 célgép végzi.


Társaságunk együttműködési megállapodást kötött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel, ami alapján a közhasznú foglalkoztatás keretein belül közreműködnek a városüzemeltetési, illetve egyéb idény jellegű feladatok elvégzésében.

43/2001.(XII.17)Ör. számú rendelet - A  köztisztaság fenntartásáról link


VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu