Kezdőlap
Hirek
Ügyfélszolgálat
Városüzemeltetés
Hulladékgazdálkodás
Gyakori kérdések
Közzététel
HonlaptérképTisztelt Látogató!


    Üdvözöljük a 64. éves VGÜ Nonprofit Kft. honlapján. Munkánk igen sokrétű, így honlapunkon keresztül szeretnénk átfogó képet adni a lakosság és vállalkozások számára tevékenységeinkről.


    Cégünk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodás, mely keretében biztosított a városban keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. Jelenleg a cég települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási körzete Salgótarján Megyei Jogú Városra és a környező 51 településre terjed ki. A begyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítására HDPE műanyag fólia szigeteléssel ellátott, a környezetvédelmi előírásoknak mindenben megfelelő hulladéklerakó telepet üzemeltetünk. A Salgotarján Térségi Hulladéklerakó Telepen épült meg a nyugat-európai színvonalú állati hulladékkezelő és átrakó állomás. A telepen megépített kisállat égető berendezésünkkel házi kedvencek kegyeleti hamvasztását is vállaljuk.
 
Városüzemeltetési tevékenységünk keretében lájuk el a Salgótarján közigazgatási területén a köztisztasági feladatokat beleérve a téli síkosságmentesítést is, valamint üzemeltetjük a fizető parkolás rendszerét.


   

    Köszönünk minden jószándékú, előremutató észrevételt, mert hisszük, hogy csak együtt lehetünk sikeresek.
TEVÉKENYSÉG ÉS CÉGTÖRTÉNET
   
     Salgótarjánban a hulladék elszállítását 1920-tól a helyi vállalkozók lóval fogatolt járművel végezték. Az 1922. évi városi rang elnyerésével, az intézményrendszer kiépülésével, az infrastruktúra fejlődésével, a népesség növekedésével egyre nagyobb lakossági igény mutatkozott a kommunális feladatok - a hulladékszállítástól a takarításig – szervezett keretek közötti ellátására. Ez meg is történt, ám az egyre bővülő feladatok ellátásában mérföldkő 1950 volt, amikor megalakult a Salgótarjáni Köztisztasági Vállalat.
Az egészséges környezet és az esztétikus városkép kialakításához nélkülözhetetlenné vált az állandó köztisztasági és parkgondozási munka. Ennek érdekében a vállalat átszervezésével 1968-ban két költségvetési üzem alakult: a Salgótarján Mélyépítő és a Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem. Utóbbi tevékenysége 1970-ben a temetők kezelésével is kibővült.
     
A későbbiekben a két üzem tevékenysége egyre inkább összekapcsolódott, ezért 1980-ban fuzionáltak majd 1983-tól a szemétszállítást kiterjesztették a városkörnyéki településekre is. A géppark folyamatos fejlesztésével a szemétszállítás a város mind nagyobb részére terjedt ki. A költségvetési üzemek megszűnését követően, 1991. január 1-jén jogutódlással megalakult a Salgótarjáni Városgazdálkodási Vállalat. Feladatai 1992 elején - a Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat megszűnésével - kibővültek a házkezelési tevékenységgel. Még ez év április 1-jén viszont a hulladékszállítás kiszervezésre került a RITAS Kft-be. 1993. január 1-jén a városi önkormányzat tulajdonlásában megalakult a VGÜ Kft. Fejlődésnek indult a városüzemeltetési munka, lendületbe jött a környezetvédelmi tevékenység. 1996. március 1-jén a Salgó-Vagyon Kft-hez került a házkezelés, a RITAS Kft. megszűnésével pedig visszakerült a hulladékkezelés. 2012. január 1.-vel a Szakipar és gyorsjavitó szolgálat átkerült a Salgó Vagyon Kft.-hez. 2012. április 1.-jén A városuzemeltetési feladatkörök nagyrészét átvette a Salgotaján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. évtől a cég nonprofit kft.-ként működik a hulladékról szóló 2012 évi. CLXXXV. tv. előírásainak megfelelően.


A társaság 2002-től szakmai elkötelezettségének tanulságaként rendelkezik az ISO 9001, ISO 14001 Integrált Környezetközpontú Minőségirányítási rendszer tanúsítással. Jelenleg foglalkoztatott állományunk 122 fő, döntő többségük szakképzett, a jogszabályokban előírt képzettségnek megfelel.A VGÜ Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása az 1997. évi CLV. törvény 17/B § (9) e) bekezdése alapján pdfKapcsolat

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság


3100 Salgótarján, Kertész u. 2. Pf.: 120.

Tel.: (32) 440-366
Fax: (32) 440-360

E-mail: vgu@vgu.hu
Honlap: www.vgu.hu

Cégjegyzékszám: 12-09001807  Nm-i Cégbíróság 2660 Balassagyarmat Köztársoság tér 4.

további információkSalgótarján Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó
22-es főútról megközelíthető, Salgótarján tábla után cca. 500 m balra

Tel.: (32) 511-025

Üzemel:         hétfőtől-péntekig   600 – 1800

VGÜ Nonprofit Kft. - www.vgu.hu